Hottapping

Aanboren van leidingen onder druk

Bij hot tapping worden er leidingen, tanks of installaties aangeboord die onder druk staan. Door middel van hot tappen kan er een extra aansluiting geboord worden zonder dat de installatie stil komt te staan.

Wanddiktemeting

Voordat de hot tap gemaakt kan worden, dient eerst bepaald te worden of de aan te boren leiding geschikt is voor een hot tap. Om dit te bepalen voert DVH een wanddiktemeting uit. Als de meting akkoord is bevonden, kan er gestart worden met het maken van de hot tap.

Aansluiting op bestaande leiding lassen

De aan te boren leiding wordt vrijgemaakt van eventuele isolatie, daar waar de hot tap gewenst is. Men dient rekening te houden met voldoende werkruimte voor het maken van de hot tap. Allereerst wordt er een aansluiting op de bestaande leiding gelast, voorzien van flens of draad.

Aanboortoestel monteren

Nadat de aansluiting volledig is gelast wordt er een kogelkraan op de aansluiting gemonteerd. Aan de andere aansluitzijde van de kogelkraan wordt het aanboortoestel gemonteerd. Zodra het complete aanboortoestel gemonteerd is, kan het geheel inclusief de gelaste aansluiting worden afgeperst.

Spanen opgevangen door magneet

Als blijkt uit de persing dat de opstelling en gelaste aansluiting 100% dicht zijn, kan het aanboren van de bestaande leiding beginnen. De pilotboor (centerboor) is voorzien van een magneet zodat spanen worden opgevangen. De pilotboor is net achter de snijkop van de boor voorzien van een mechanisme waardoor de coupon wordt teruggetrokken achter de kogelkraan en niet in de installatie belandt.

Aanboren van de leiding

Het aanboren van de bestaande leiding gebeurt onder een constante voeding op de gatzaag. Als de gatzaag volledig door de bestaande buis is geboord, wordt de spindel en gatzaag terug achter de kogelkraan getrokken. De hot tap is nu gemaakt.

Demonteren aanboortoestel

Na het aanboren wordt de kogelkraan gesloten, het aanboortoestel drukloos gemaakt en gedemonteerd. De kogelkraan wordt voorzien van plug of blindflens.

Naast het realiseren van hottaps, behoort het plaatsen van opnemers met dompelbuis onder druk ook tot de mogelijkheden.

Welke installatie kan DVH aanboren?

DVH Installatietechniek, kan aanboren op onderstaande installaties (max, 40bar en 180 graden Celcius)

  • CV installaties
  • GKW installaties
  • Stoom installaties
  • (Aard)gas installaties

Indien u meer informatie wenst of een vrijblijvende offerte wilt aanvragen, zie onderstaande contactgegevens.